wróc do listy wiadomości

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

2018-05-15 15:02:10

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2016 r., poz. 2147z późn. zm.)

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w najem

 

Oznaczenie działek

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni 43,2 m2 znajdujący w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1 zlokalizowanym na działce ewid. nr 824. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00023235/7  stanowi własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce strukturalnej – PR.UA – tereny zabudowy usługowej – Administracja.

Opis lokalu

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1 o łącznej powierzchni użytkowej 43,2 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Lokal zostaje wydzierżawiony w trybie bezprzetargowym,  na rzecz dotychczasowego najemcy – KOPEX Ex-Coal, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:

1. Przeznaczenie lokalu – powierzchnie biurowe

2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 20/2015 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 27 marca 2015 r. wynosi 18,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 777,60 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%.

3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie,

6. Okres najmu lokalu – do 3 lat

 

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 16  maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan CuberPoczątek formularza

 

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia