Wójt Gminy Przeciszów

 

 

Bogdan Cuber


Pan Bogdan Cuber urodził się w 1957 roku w Dąbrowie Górniczej. Ukończył historię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po studiach pracował w Państwowej Inspekcji Handlowej w Katowicach, a następnie jako nauczyciel historii w szkole podstawowej w Olkuszu. W roku 1983 przeniósł się z rodziną do Piotrowic.  Wraz z żoną rozpoczął pracę w tamtejszej szkole. Uczył wychowania fizycznego, a jego żona historii. W 1992 objął stanowisko dyrektora szkoły, ucząc także historii, które piastował do ubiegłego roku, do czasu wyborów samorządowych, kiedy to został wójtem Przeciszowa. Przez lata dał się poznać jako znakomity gospodarz, z dobrym skutkiem prowadził rozbudowę szkoły. Karierę samorządową rozpoczął w roku 1988, gdy został wybrany radnym gminy Przeciszów. W roku 1994 wystartował ponownie w wyborach do Rady i został nie tylko radnym, ale również członkiem Zarządu Gminy Przeciszów. W tym czasie przewodniczył Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Sportu, działającej przy Radzie. W roku 1998 zdobył mandat radnego powiatu oświęcimskiego. W kolejnej kadencji również został radnym powiatowym, jak i etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Jest żonaty i ma dwie dorosłe córki. Najstarsza jest pedagogiem, a najmłodsza córka poszła w ślady rodziców i została nauczycielem historii. Pasjonuje się historią, dużo czyta, szczególnie książki historyczne i przygodowe. W kręgu jego zainteresowania pozostaje także turystyka.

Ogłoszenia