URZĄD GMINY PRZECISZÓW

adres:
32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 
Tel. 033 841 32 94,   033 841 41 46;  fax: 033 841 32 01
 

NIP: 549-219-74-87

REGON: 072181899

Internet: www.przeciszow.pl

e-mail:
wojt@przeciszow.pl

gmina@przeciszow.pl

nr konta bankowego:

 
BS Zator 13 8136 0000 0021 0698 2000 0010

 


Urząd Gminy czynny:

poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 - 15.00
wtorek: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00

Władze Gminy:

Przewodnicząca Rady Gminy -
Anna Momot
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy -
Władysław Kozub
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy -
Józef Nowak
Wójt Gminy -
Bogdan Cuber
Sekretarz Gminy -
Dorota Nykiel
Skarbnik Gminy - Antoni Wójcicki

 


 

 

 


Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy:


Wójt Gminy ..................................(033) 841 32 94  wew. 32

Sekretarz Gminy.............................(033) 841 32 94  wew. 33

Skarbnik Gminy..............................(033) 841 32 94  wew. 35

Przewodniczący Rady Gminy............................... 668 348 428

Stanowiska:

Kadry, działalność gospodarcza ..........(33) 841 32 94  wew. 31

Budownictwo, planowanie  przestrzenne ...........(33) 841 41 46

Rolnictwo, mienie komunalne .............(33) 841 32 94  wew. 42

Podatki i opłaty, wymiar .....................(33) 841 32 94  wew. 39

Księgowość podatkowa........................(33) 841 32 94  wew. 39

Zamówienia publiczne, inwestycje ........(33) 841 32 94  wew. 43

Księgowość budżetowa, płace ...........................(33) 841 32 04

Księgowość oświatowa, płace ............................(33) 841 32 04

Ewidencja ludn.,dowody osobiste  .........(33) 841 32 94  wew. 38

USC, obsługa rady ...........................................(33) 841 33 80

Oświata, cmentarze, sport.....................(33) 841 32 94 wew. 36

Ogłoszenia