Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • 9 lutego 2017r. o godz.14.00 – XXV sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

  • ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW W SPRAWIE: OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY PRZECISZÓW

  • Wójt Gminy Przeciszów ogłasza konkursy na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2017 r. - opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, - organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów - podejmowanie działań mających na celu ożywienie i promocję miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

  • Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

  • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach. I termin: od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

  • ZAPROSZENIE Wójt Gminy Przeciszów zaprasza mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich działających na terenie naszej Gminy oraz Polskiego Związku Łowieckiego (Zarządu Okręgowego Bielsko – Biała), które odbędzie się w dniu 14 lutego 2017r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6, I piętro, sala posiedzeń. Na spotkaniu poruszony zostanie problem braku współpracy pomiędzy rolnikami a myśliwymi w zabezpieczeniu upraw przed zwierzyną łowną, która niszczy ich uprawy oraz kwestia odszkodowań za szkody przez nią wyrządzone.

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia/spotkania informacyjne z cyklu „WIEDZA W PIGUŁCE”.

  • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań w roku 2017 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów.

  • W ramach współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina przedstawiamy przesłany przez niego wykaz aktualnych ofert pracy z terenu miasta i gminy Skawina

  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych...

1 [2] [3] [4]

Ogłoszenia