Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

  • 14 lutego 2018r. o godz.13.00 – XXXV sesję Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

  • Rozpoczęła się kolejna edycja Plebiscytu na Sportowca 2017 roku w Gminie Przeciszów... Drugi etap to weryfikacja zgłoszeń i przejście do kolejnego etapu Plebiscytu, czyli głosowania internetowego na Najpopularniejszego Sportowca Roku w Gminie Przeciszów, a także Najlepszej Drużyny oraz Najlepszej Imprezy Sportowej. Głosowanie internetowe odbędzie się w dniach od 06.02.18 – do 25.02.18. Po procesie weryfikacji zgłoszeń Jury wyłoni najlepsza dziesiątkę sportowców wg. klucza punktowego, a kulminacyjnym momentem, w którym poznamy wszystkich laureatów, będzie uroczysta Gala 04.03.18.

  • Urząd Gminy Przeciszów ogłasza nabór na listę rezerwową do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na rok 2018, polegający na wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Deklarację winny złożyć również osoby, które wcześniej złożyły wstępną deklarację oraz potwierdzenie uczestnictwa w Programie i nadal ją podtrzymują. Deklarację należy składać w terminie od 12 lutego 2018 do 23 lutego 2018 w Urzędzie Gminy Przeciszów pok. nr 7 a. Data złożenia deklaracji będzie miała wpływ na pozycję na liście rezerwowej.

  • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2018 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

  • INFORMACJA Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

  • ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej ułatwiającej złożenie JPK VAT zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkania w ramach „SOBOTY Z JPK”: 17 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00 24 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00 Spotkania dedykowane są dla mikroprzedsiębiorców w związku z wprowadzeniem obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) od dnia 01.01.2018 r.

  • Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań: „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów”

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia