Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
 • Od 2018 roku zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWnlosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

 • Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF na terytorium Polski wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MR i RW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

 • 02-03-2018

  Przywitanie Wiosny

  Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie oraz TTR Cyklista zapraszają mieszkańców gminy Przeciszów na TOPIENIE MARZANNY Przeciszów – Las „Most na kanale” w dniu 24.03.2018 (sobota) o godz. 14:00

 • W dniu 04.03.18 w Domu Kultury w Przeciszowie po raz 4 odbył się Plebiscyt na Najlepszego Sportowca roku. W Plebiscycie wzięło udział 15 sportowców. Reprezentowali oni m.in. Piłkę Nożną, Sztuki Walki, Tenis Stołowy czy Taniec. W tej edycji Plebiscytu w głosowaniu internetowym wybierano Najlepszą Drużynę Sportową, Najpopularniejszego Sportowca a także Najlepszą Imprezę Sportową w Gminie Przeciszów. W tym roku Jury opracowało klucz punktowy na podstawie którego, wybrano Najlepszego Sportowca Roku.

 • Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ DOPŁATĘ DO SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH, JĘZYKOWYCH LUB PRAWA JAZDY (A, B, C, C+E), TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE!

 • Nabór na urzędników wyborczych - termin naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 roku

 • Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni.

 • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 kwietnia do 23 kwietnia 2018 roku.

 • Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 26 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

 • Wójt Gminy Przeciszów Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia