Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • KOLONIE LETNIE 2018 OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI ROLNIKÓW DO 16 ROKU ŻYCIA – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.!

  • Weź udział w konkursie i zostań Bohaterem Doliny Karpia!

  • ZAWIADOMIENIE Sołtys sołectwa Las zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2018 r.(niedziela) o godzinie 15.00 w Sali Domu Ludowego w sołectwie Las odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE w Lesie

  • ZAWIADOMIENIE Sołtys sołectwa Przeciszów zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2018 r. (niedziela) o godzinie 13.30 w Domu Kultury w Przeciszowie ul. Długa 6 odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE w Przeciszowie

  • ZAWIADOMIENIE Sołtys sołectwa Piotrowice zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2018r. o godzinie 12.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE w Piotrowicach

  • 19 czerwca 2018r. o godz.14.00 – XXXVIII sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

  • ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego

  • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510340K, UL. DŁUGA W PRZECISZOWIE – odcinek od km 1+188 do km 1+728 Urząd Gminy Przeciszów informuje, że rozpoczęto prace związane przebudową drogi gminnej ul. Długa na odcinku 540[m]. W pierwszym etapie prowadzone są prace w zakresie kanalizacji deszczowej, w związku z tym będą występować miejscowe zwężenia do połowy jezdni przy utrzymaniu przejezdności drogi. Podczas głównych robót drogowych ulica Długa na przebudowywanym odcinku będzie całkowicie zamknięta dla ruchu za wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji. Pozostałych mieszkańców Gminy prosimy o korzystanie z objazdów i dróg alternatywnych. Utrudnienia w ruchu na ul. Długiej potrwają do 18.08.2018r. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksortowe „WIKOS” Jerzy Strzelec, ul. Zatorska 62, 32-551 Babice.

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia