Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • W związku z prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach: ul. Topolowa - zamknięta do dnia 08.09.2018 (roboty montażowe kanalizacji sanitarnej) - etapowe zamknięcia ulicy (brak możliwości przejazdu) w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00

  • Do dnia 17 września 2018 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

  • Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań w gminach, dotyczący realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Obszar naszej gminy ma spotkanie 07.09.2018r. o godz. 16:00 w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej ul. Wadowicka 79.

  • Informujemy, że w dniach 12.09.2018 (środa) w godzinach 14:00 do 17:00 18.09.2018 (wtorek) w godzinach 14:00 do 17:00 27.09.2018 (czwartek) w godzinach 14:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Przeciszów odbędą się dyżury dla osób, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Przeciszów – etap I. Podczas dyżuru można będzie złożyć u Operatora niezbędne dokumenty do podpisania umowy inwestorskiej i uzyskać informacje nt. procesu wymiany źródła ciepła w Programie.

  • Serdeczne podziękowania Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu naszego ukochanego Męża, Ojca, Dziadka …

  • W związku z rezygnacją dotychczasowych chętnych na wymianę starego kotła węglowego na kocioł gazowy. Wójt Gminy Przeciszów ogłasza dodatkowy nabór na 2 wolne miejsca dot. wymiany starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy. Zgłoszenia będą przyjmowane na dyżurze, który bądzie pełnił operator w dniu 12.09.2018r. w godz. 14 - 17. Decyduje kolejność wpływu.

  • Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie. Komunikat Wskazówki dla mieszkańców

  • Wójt Gminy Przeciszów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

  • Gminna Komisja Wyborcza w Przeciszowie informuje, że pełni dyżury w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Przeciszów.

  • INFORMUJĘ że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 25 września 2018 r. o godz. 10:00 przewiduje się na terenie Gminy Przeciszów sprawdzenie działania systemu syren alarmowych.

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2020

Ogłoszenia