Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • W związku z prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach: Miejsce prowadzenia robót – ul. Wąska (od potoku Młynówka do ul. Szkolnej) Przewidywany okres prowadzenia robót – od 13.02.2019r. do 28.02.2019r. – układanie kanalizacji sanitarnej w drodze. Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – brak możliwości przejazdu między ulicami Szkolna – Długa w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00

  • Sołtys wsi Przeciszów informuje, że nakazy płatnicze na podatek oraz blankiety opłat za odpady będą wydawane w Dom Kultury w Przeciszowie w dniach od 18 do 20 lutego tj. (od poniedziałku do środy) w godzinach od 8:00 – do 17:00. Uwaga! Nowy indywidualny nr rachunku dla każdego podatnika.

  • Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

  • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2019 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu przypomina, iż podmioty prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich na terenie powiatu oświęcimskiego (np. produkcja malin, borówki amerykańskiej, brzoskwiń, truskawek, warzyw, jabłek itp.) mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  • W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu: Miejsce prowadzenia robót – ul. Szkolna (wjazd z drogi wojewódzkiej do szkoły) Przewidywany okres prowadzenia robót – od 21.02.2019r. do 28.02.2019r. – przewiert pod drogą wojewódzką 949. Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – ograniczony przejazd przy zjeździe z głównej drogi do szkoły – zawężenie ze względu na wykop w drodze.

  • W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu: Miejsce prowadzenia robót – ul. Jazowa Przewidywany okres prowadzenia robót – 25.02.2019r. – 05.03.2019r. (roboty związane z wykonaniem podbudowy pod drogę) Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – etapowe zamknięcia ulicy (na długości ~30m) w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 19:00.

  • Ogłoszenie Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań: „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów”

  • Wszystkich rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego i wykorzystywanego przy chowie lub hodowli bydła prosimy o dostarczenie ORYGINAŁU informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła wydanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia