Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Związek spółek wodnych w Oświęcimiu informuje, że nowym inkasentem na terenie Gminnej Spółki Wodnej w Przeciszowie została Pani Aneta Cygan. Składkę na rzecz utrzymania urządzeń melioracyjnych w roku 2019 Pani Aneta Cygan będzie zbierać od 23.07.2019 r. do 18.08.2019 r. w następujących dniach: - PONIEDZIAŁKI w godzinach: 9:00 - 12:00 w siedzibie byłego Kółka Rolniczego w Piotrowicach, - WTORKI w godzinach : 9:00 -12:00 w Domu Kultury w Przeciszowie, - ŚRODY w godzinach: 14:00 - 17:00 w Domu Kultury w Przeciszowie

  • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP V w Piotrowicach – Gmina Przeciszów Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój rozpoczęło budowę kanalizacji sanitarnej ETAP- V na terenie miejscowości Piotrowice. Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

  • Wójt Gminy Przeciszów Ogłasza przetarg na roboty budowlane: Remont Drogi dojazdowej do pól (działka 477) w miejscowości Przeciszów - Las na długości 550[m].

  • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  • Od pierwszego lipca do 31 grudnia tego roku przyszli i obecni klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą skorzystać ze specjalnej pożyczki w BOŚ Banku na cele ekologiczne. W ramach „Pełnym oddechem” otrzymać można do 100.000 tys. zł. pożyczki z oprocentowaniem stałym 3% w skali roku, dla pożyczek z okresem spłaty do 36 miesięcy, zmienne: WIBOR 6M + 2,5 p.p. dla pożyczek z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy oraz niską prowizję przygotowawczą: 5% kwoty pożyczki.

  • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w dniach 01-08-2019 do 02-09-2019 producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wniosków należy dołączyć faktury za okres od 01-02-2019 do 31-07-2019 UWAGA Obowiązują, nowe wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Do pobrania w rozwinięciu tej wiadomości

1 [2] [3]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia