Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Odbiór przeterminowanych leków, chemikaliów, baterii i akumulatorów, pozostałych odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych .

  • Wójt Gminy Przeciszów zaprasza do składania ofert na "Remont budowlany pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy ul. Podlesie 1- pom, 203, 204, 205, serwerownia."

  • Urząd Gminy w Przeciszowie poszukuje właściciela psa. Jest łagodny dla ludzi. Został znaleziony w dniu 02.09.2019r. w rejonie ulicy Kasztanowej w Piotrowicach.

  • W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Górki informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu od 06.09.2019r. do 16.09.2019r. Prosimy mieszkańców o wystawienie pojazdów poza teren prowadzonych robót. Prace rozpoczną się w dniu 06.09.2019r. (piątek) od godziny 6:00.

  • Przeciszów, dn. 12.09.2019 r.   Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.   Oznaczenie działek Działka ewid. nr 178/1 o powierzchni 0,1882 ha, obręb Przeciszów, gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023027/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PR. 2UO – tereny zabudowy usługowej - oświata Opis działek Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie ul. Podlesie, Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia Część działki (15m2) zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej (najemcy lokalu mieszkalnego) Dodatkowe informacje Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 0,81 zł netto za 1m2 gruntu. Łączna wysokość czynszu wynosi 12,15 zł netto rocznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2019 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Okres dzierżawy – do 3 lat     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 12 września 2019 r. do 4 października 2019 r.       Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • Przeciszów, dn. 12.09.2019 r.   Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu   Oznaczenie lokalu Lokal użytkowy o powierzchni 32,4 m2 znajdujący się w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1, zlokalizowanym na działce 824 (obręb Przeciszów). Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023235/7 stanowi własność Gminy Przeciszów Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PR.UA – tereny zabudowy usługowej - administracja Opis lokalu Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1, o łącznej powierzchni użytkowej 32,4 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie (w części lokalu) Informacje o przeznaczeniu do wynajęcia Lokal zostanie wynajęty w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, Warszawa 02-326 Dodatkowe informacje Przeznaczenie lokalu – centrala telefoniczna, Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 18,00 zł za 1m2 (14,4 m2 – centrala RDLU – część ogrzewana) i 10,00 zł za 1 m2 powierzchni (18 m2 – kablownia – część nieogrzewana). Łączna wysokość czynszu wynosi 439,20 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%, Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 14 dni od dnia otrzymania faktury, Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie, podatek od nieruchomości, Okres najmu lokalu – do 3 lat     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 12 września 2019 r. do 4 października 2019 r.       Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia