Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Odbiór przeterminowanych leków, chemikaliów, baterii i akumulatorów, pozostałych odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych .

  • Wójt Gminy Przeciszów zaprasza do składania ofert na "Remont budowlany pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy ul. Podlesie 1- pom, 203, 204, 205, serwerownia."

  • Urząd Gminy w Przeciszowie poszukuje właściciela psa. Jest łagodny dla ludzi. Został znaleziony w dniu 02.09.2019r. w rejonie ulicy Kasztanowej w Piotrowicach.

  • Przeciszów, dn. 12.09.2019 r.   Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.   Oznaczenie działek Działka ewid. nr 178/1 o powierzchni 0,1882 ha, obręb Przeciszów, gmina Przeciszów. Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023027/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Przeciszów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PR. 2UO – tereny zabudowy usługowej - oświata Opis działek Działka zlokalizowana w Przeciszowie w obrębie ul. Podlesie, Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia Część działki (15m2) zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej (najemcy lokalu mieszkalnego) Dodatkowe informacje Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 0,81 zł netto za 1m2 gruntu. Łączna wysokość czynszu wynosi 12,15 zł netto rocznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2019 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Okres dzierżawy – do 3 lat     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 12 września 2019 r. do 4 października 2019 r.       Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • Przeciszów, dn. 12.09.2019 r.   Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)   Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu   Oznaczenie lokalu Lokal użytkowy o powierzchni 32,4 m2 znajdujący się w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1, zlokalizowanym na działce 824 (obręb Przeciszów). Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023235/7 stanowi własność Gminy Przeciszów Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PR.UA – tereny zabudowy usługowej - administracja Opis lokalu Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, przy ul. Podlesie 1, o łącznej powierzchni użytkowej 32,4 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie (w części lokalu) Informacje o przeznaczeniu do wynajęcia Lokal zostanie wynajęty w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, Warszawa 02-326 Dodatkowe informacje Przeznaczenie lokalu – centrala telefoniczna, Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 18,00 zł za 1m2 (14,4 m2 – centrala RDLU – część ogrzewana) i 10,00 zł za 1 m2 powierzchni (18 m2 – kablownia – część nieogrzewana). Łączna wysokość czynszu wynosi 439,20 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%, Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 14 dni od dnia otrzymania faktury, Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie, podatek od nieruchomości, Okres najmu lokalu – do 3 lat     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 12 września 2019 r. do 4 października 2019 r.       Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

  • GK.6825.15.2019                                                                           Przeciszów, dn. 17.09.2019r.       ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości proponowanych do przejęcia na mienie gminne     Działając na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości spisy inwentaryzacyjne nieruchomości proponowanych do przejęcia na mienie gminne. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może w terminie 30 dni zgłosić zastrzeżenia do komisji inwentaryzacyjnej (w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, pok. 206 w godzinach pracy Urzędu).   Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 17.09.2019 r.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski   Do pobrania: Spis inwetaryzacyjny  

  • Wójt Gminy Przeciszów i Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, zwracają się z prośbą do mieszkańców sołectwa Piotrowice z terenów, gdzie jest realizowany etap V budowy kanalizacji sanitarnej (rejon ulic: Brzozowej, Andrychowskiej, Lipowej, Akacjowej, Wrzosowej, Pagórkowej, Kościelnej i Źródlanej) do zgłaszania nowowybudowanych budynków mieszkalnych (po 2009r.), które nie są ujęte w realizowanym projekcie budowy kanalizacji, w celu ich uwzględnienia przy projektowaniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Zgłoszenia należy dokonać w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ul. Długa 166.

  • W GBP w Przeciszowie oraz filii Piotrowice rozpoczynamy projekt, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

1 [2]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia