Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - gdzie uzyskać informacje? Sytuacja, której doświadczamy w związku z epidemią, dotyka nas wszystkich, a najbardziej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem poświęconym wsparciu małopolskich firm w ramach Pakietów Przedsiębiorczość i Płynności Finansowa Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

  • Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 933, ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), zawiadamiam, że Minister Rozwoju decyzją z dnia 27 marca2020r., znak: DLI-IV.4618.10.2019.MWuchylił w całości zaskarżoną decyzję WojewodyMałopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: WS-II.7570.2.53.2013.JB, orzekającą w pkt 1 o ustaleniu odszkodowania w kwocie 4.654,00 zł za nieruchomośćprzejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/13 z dnia 7 stycznia 2013 r., znak: WI-IX.7840.1.5.2012,o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn. „Projekt rozbudowy prawego wału rzeki Wisły –Przeciszów –Las –Dwory II w km 0+000 ÷ 2+300, 2+500 ÷ 6+400”, oznaczona jako działka nr 26/1 o pow. 0,0622 ha, obręb 1 Las, powiat oświęcimski oraz w pkt 2 o zobowiązaniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do złożenia ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego –na okres 10 lat, jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.   Do pobrania: Pełna treść zawiadomienia

  • W związku z zagrożeniem koronawirusem, Wójt Gminy Przeciszów odwołuje wszystkie imprezy publiczne organizowane przez gminne jednostki. Zakaz obowiązuje do odwołania. Jednocześnie apelujemy do innych organizatorów imprez adresowanych do mieszkańców, o ich odwołanie lub przesunięcie na termin późniejszy.

  • Szanowni Państwo, ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Przedstawiamy skrótowe zestawienie informacji na temat wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.

  • Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

  • Urząd Gminy Przeciszów informuje, że odbiór odpadów komunalnych z ul. Długiej na odcinku remontowanej drogi odbędzie się dnia 07.04.2020r. (wtorek) a nie jak podaje harmonogram 08.04.2020r. Prosimy o wystawienie odpadów przed godziną 6.00.

  • Epidemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że aktualnie niewielu z nas czuje się bezpiecznie. Konsekwencje obecnej sytuacji odczujemy zapewne wszyscy, niezależnie od stanowiska. Być może konieczna będzie zmiana pracy lub przekwalifikowanie? A może wystarczy nauczyć się biegłej obsługi komputera, żeby móc pracować zdanie?

  • Zgodnie z §17.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Cmentarze Komunalne w Przeciszowie i Piotrowicach zostają zamknięte dla osób odwiedzających od 8.04.2020 roku do odwołania.

  • Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z wszystkimi 7 gminami Doliny Karpia organizuje akcję „maseczki dla Doliny Karpia” czyli akcję angażującą osoby i instytucje z naszego obszaru w celu szycia maseczek dla mieszkańców Doliny Karpia oraz dla najbliższych szpitali.

1 [2] [3] [4] [5]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia