Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
 •   W załączeniu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży   Do pobrania: Wykaz 1 Wykaz 2  

 • Wójt Gminy Przeciszów informuje, że prowadzony będzie nabór wniosków dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Przeciszów. Termin składania wniosków: 12.05.2020-15.05.2020 O UDZIALE W PROGRAMIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 • Firma EUROVIA Polska S.A. jako Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego informuje, iż w dniu 6.05.2020 r. (środa) od godz. 6:00 całkowicie nieprzejezdny będzie odcinek ul. Leśnej w m. Las od skrzyżowania z ul. Mostową do mostu na kanale rzeki Wisły.

 • 06-05-2020

  Stop pożarom traw

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu ostrzega o zagrożeniach powodowanych przez pożary traw. Szczególnie teraz, ze względu na panujące warunki atmosferyczne proszę zachować rozsądek – jedna zapałka może spowodować tragedię.

 • Przeciszów, dn. 06.05.2020 r.   Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).   Wójt Gminy w Przeciszowie podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie działek Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni 19,8 m2 znajdujący w budynku Domu Kultury w Przeciszowie, przy ul. Długiej 6, zlokalizowanym na działce ewid. nr 1683/3. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00022969/4  stanowi własność Gminy Przeciszów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce strukturalnej – PR.UK – tereny zabudowy usługowej – kultura. Opis lokalu Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Domu Kultury w Przeciszowie, przy ul. Długa 6 o łącznej powierzchni użytkowej 19,8 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie. Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia Lokal zostaje wydzierżawiony na cele usługowe Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu: 1. Przeznaczenie lokalu – działalność usługowa 2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 14,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 277,20 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. 3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury. 4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie, opłata za odbiór odpadów komunalnych. 6. Okres najmu lokalu – do 31 grudnia 2021 r. Warunki zmiany wysokości czynszu Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i  stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 06 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym. Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski

 • Firma EUROVIA Polska S.A. jako Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego informuje, iż w dniu 07-08.05.2020 r. (czwartek-piątek) oraz w dniu 11.05.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 6:30 do 17:00 całkowicie nieprzejezdny będzie odcinek ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich od początku zakresu robót do skrzyżowania z ul. Dąbki w m. Las włącznie. Przywracanie przejezdności dla mieszkańców planowane jest jednak każdorazowo po zakończeniu dnia pracy ekip budowlanych. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 • Stowarzyszenie Dolina Karpia serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno – szkoleniowe, które odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia (Zator, ul. Rynek 2) o godzinie 15:00 w następujących terminach i zakresach:

 • Informacja o możliwości podłączania się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Informujemy mieszkańców Przeciszowa objętych projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV” obejmującym ulice: ul. Jazowa, ul. Boconek, ul. Szkolna, ul. Stroma, ul. Dębowa, ul. Jesionowa, ul. Cicha, ul. Nawsie, częściowo ul. Krakowska (do potoku Bachórz), ul. Wąska (do potoku Bachórz ), Topolowa (do potoku Bachórz), ul. Kolonia

1 [2] [3]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia