Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • P.o. Komendanta Komisariatu Policji w Zatorze podinsp. Dariusz Kulig, informuje, iż od 2 lipca zmienił się numer telefonu miejskiego Komisariatu Policji w Zatorze, a mianowicie jest to obecnie numer 47 83 26 570. Będzie to jedyny numer do kontaktu miejskiego do Komisariatu. Poinformował również o nowym dzielnicowym dla sołectwa Las i sołectwa Przeciszów, którym od 1 marca br. jest sierżant sztabowyTomasz Ryszawy. Dzielnicowym w Piotrowicach pozostaje bez zmian jest nim nadal starszy aspirant Sławomir Charnas.

  • W związku zamknięciem dla ruchu drogi powiatowej ul. Leśnej i ul. Podlesie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mostową w m. Las do skrzyżowania z ul. Sosnową w Przeciszowie Urząd Gminy Przeciszów informuje, że bus na trasie Przeciszów – Oświęcim przez Dwory Drugie kursował będzie do przystanku „Przeciszów Podlesie” (zlokalizowanego przy skrzyżowaniu z ul. Sosnową) a następnie będzie zawracał i poruszał się zgodnie z objazdem, tj. drogą krajową nr 44. W związku z tym bus nie będzie kursował przez miejscowość Dwory Drugie. Na tym odcinku należy skorzystać z kursującego tam połączenia realizowanego przez MZK Oświęcim. Za powstałe utrudnienia wykonawca robót przeprasza i prosi o wyrozumiałość.

  • 8 września 2020r. o godz.12.00 – XVII sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

  • Oddział Małopolski PFRON przypomina, że od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

  • OGŁOSZENIE Aktualne dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020.

  • Urząd Gminy Przeciszów informuje, że od dnia 07.09.2020r. bus na trasie Przeciszów – Oświęcim przez Dwory Drugie wyjeżdżający z przystanku Przeciszów Nawracanie o godz. 6:18 będzie kursował zgodnie z rozkładem (przez miejscowość Las i Dwory Drugie). Natomiast pozostałe kursy odbywać się będą zgodnie ze wskazanym objazdem, czyli bus kursował będzie do przystanku „Przeciszów Podlesie” (zlokalizowanego przy skrzyżowaniu z ul. Sosnową) a następnie zawracał i poruszał się zgodnie z objazdem, tj. drogą krajową nr 44. Przewidywany termin powrotu do kursowania zgodnie z rozkładem: 15 – 20 wrzesień 2020r. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

1 [2] [3] [4]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia