Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
  • Wójt Gminy Przeciszów przypomina o terminach składania deklaracji : - na podatek od nieruchomości na 2019 rok dla osób prawnych do dnia 31.01.2019 r. - na podatek od środków transportowych DT – 1 wraz z załącznikiem DT – 1 na 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 roku.

  • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

  • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów.

  • Ogłoszenie konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 r.

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie informuje, że został otworzony Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu. Punkt zlokalizowany jest przy ul. Górnickiego 1 (wejście od ul. Dąbrowskiego) i będzie czynny w każdy czwartek oraz piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, począwszy od 24 stycznia 2019 r.

  • ZARZĄDZENIE NR 10 /2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

  • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11 /2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2019

[1] 2

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia