Szukana fraza:
Utworzone po:
Utworzony przed:
 • 15-10-2019

  OSTRZEŻENIE

  OSTRZEŻENIE W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców gminy o dziwnych telefonach WÓJT GMINY PRZECISZÓW prosi o zachowanie szczególnej ostrożności.

 • 17-10-2019

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE Spółki Wodne w Oświęcimiu informują, że mieszkańcy gminy Przeciszów, którzy nie uiścili opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych, mogą zapłacić w dniach: poniedziałek i wtorek od 21.10 do 22.10 w godz. 9:00 - 11:00 oraz od 28.10. do 29.10 w godz. 9:00 - 11:00 Opłaty będą pobierane w Domu Kultury Przeciszów.

 • 22 października 2019r. o godz.16.00 – XI sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

 • GK.6825.17.2019 Przeciszów, dn. 22.10.2019r.       ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości proponowanych do przejęcia na mienie gminne     Działając na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości spisy inwentaryzacyjne nieruchomości proponowanych do przejęcia na mienie gminne. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może w terminie 30 dni zgłosić zastrzeżenia do komisji inwentaryzacyjnej (w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, pok. 206 w godzinach pracy Urzędu).   Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 22.10.2019 r.   Wójt Gminy /-/ Tomasz Kosowski Do pobrania: spis inwentaryzacyjny

 • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 4 listopada do 18 listopada 2019 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: - nabór 7/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - nabór 8/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020: - nabór 9/2019 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Przeciszowie przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji na swoich nieruchomościach.

 • Informacja Urząd Gminy Przeciszów informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25.10.2019 (piątek) mogą wystąpić problemy z działaniem telefonów, spowodowane pracami konserwacyjnymi linii telefonicznej.

[1] 2 [3]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia