Rada Gminy Przeciszów
Kadencja 2014-2018

 


Przewodnicząca:
Momot Anna
Wiceprzewodniczący:
Kozub Władysław

Nowak Józef


Michałek Jerzy
Oleksy Jan
Bochenek Artur
Wilczak Maria
Dudziak Renata
Ganobis Edward
Momot Maciej
Medyński Jan
Madeja Adam
Trzaska Marek
Nowak Dawid
Makuch Ludwik

Komisje Rady Gminy Przeciszów:

Komisja Rewizyjna:

Marek Trzaska – Przewodniczący

Renata Dudziak- Wiceprzewodnicząca

Artur Bochenek- członek

Ludwik Makuch- członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

 

Władysław Kozub – Przewodniczący

Maria Wilczak- Wiceprzewodnicząca

Jan Medyński – członek

Maciej Momot- członek

Dawid Nowak- członek

 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

 

Jan Oleksy – Przewodniczący

Edward Ganobis- Wiceprzewodniczący

Adam Madeja- członek

Jerzy Michałek- członek

Józef Nowak- członek

Ogłoszenia