Wszystkie uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

poniższy link prowadzi bezpośrednio do aktualnej listy uchwał:

 

Uchwały Rady Gminy Przeciszów

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia