Informacje o zarządzeniach Wójta Gminy Przeciszów

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przeciszów

poniższy link prowadzi bezpośrednio do informacji o sesjach:

 

Zarządzenia Wójta Gminy Przeciszów

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia