Strona główna Podatki 2015 - 2016 - 2017 - 2018

 

Stawki podatku na rok 2018

Wysokość stawek podatku na rok 2018 od nieruchomości,

oraz podatku od środków transportowych

nie ulega zmianie i obowiązuje takie same jak w roku 2017.

formularze deklaracji i informacji również pozostają bez zmian (takie same ja w roku 2017).

 

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2018 rok
 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 131,225 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 262,45 zł

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 43,3532 zł

 


 

Stawki podatku na rok 2017

 

Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

 

 

 Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

 

Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XI/82/15 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego

 

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2017 rok

za 1 ha przeliczeniowy wynosi 131,10 zł

 

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 262,20 zł

 

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 42,02 zł

 

 

 


 Stawki podatku na rok 2016

 Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

 


 

 

UCHWAŁA NR XI/80/15 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 19 listopada 2015 r w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


 

 

UCHWAŁA NR XI/82/15 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego

 


 

 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych za 1 ha przeliczeniowy wynosi 134,375 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 268,750 zł

 


 

 

 

Stawki podatku na rok 2015

 Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

 


 

 

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


 Uchwała Nr XXIX/215/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych za 1 ha przeliczeniowy wynosi 153,43 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 306,85 zł

 


Ogłoszenia