STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

 

CZĘŚĆ TEKSTOWA

I - Wprowadzenie.pdf

II_Uwarunkowania.pdf

III_Ustalenia.pdf

IV Uzasadnienie.pdf

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA

MAPA 1.jpg


MAPA 2.jpg


MAPA 3.jpg


RYSUNEK STUDIUM.jpg


 

AKTUALNOŚCI

2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia