Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1.

Podatek od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

2.

Ulga żołnierska

Wniosek

3.

Wydawanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

1. Wniosek

2. Oświadczenie

4.

Wydawanie zaświadczeń

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

2. Wniosek o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewid.podatkowej

5.

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

6.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

- załącznik ZIN-1

- załącznik ZIN-2

- załącznik ZIN-3

 

7.

Informacja o gruntach

- Informacja o gruntach

 

- załącznik ZIR-1

- załącznik ZIR-2

- załącznik ZIR-3

8.

Informacja o lasach

- Informacja o lasach

 

- załącznik ZIL-1

- załącznik ZIL-2

- załącznik ZIL-3

9.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

 

- załącznik ZDN-1

- załącznik ZDN-2

10.

Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek rolny DR-1

 

- załącznik ZDR-1

- załącznik ZDR-2

11.

Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek leśny DL-1

 

- załącznik ZDL-1

- załącznik ZDL-2

12.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-leśny

Druk deklaracji podatkowej

wniosek o zwrot nadpłaty

13.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-nieruchomość

Druk deklaracji podatkowej

wniosek o zwrot nadpłaty

14.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-rolny

Druk deklaracji podatkowej

wniosek o zwrot nadpłaty

15.

Zwolnienia w podatku rolnym

-------

16.

Zgłoszenie informacji do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Przeciszów

Formularz zgłoszenia obiektu do ewidencji

 

Załącznik nr 1 - opis obiektu

Załącznik nr 2 deklaracja spełniania

Zgłoszenie informacji - o ZMIANIE lub ZAPRZESTANIU

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia