PODATKI

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1.

Podatek od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

2.

Ulga żołnierska

Wniosek

3.

Wydawanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

1. Wniosek

2. Oświadczenie

4.

Wydawanie zaświadczeń

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

2. Wniosek o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewid.podatkowej

5.

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

6.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

- załącznik ZIN-1

- załącznik ZIN-2

- załącznik ZIN-3

 

7.

Informacja o gruntach

- Informacja o gruntach

 

- załącznik ZIR-1

- załącznik ZIR-2

- załącznik ZIR-3

8.

Informacja o lasach

- Informacja o lasach

 

- załącznik ZIL-1

- załącznik ZIL-2

- załącznik ZIL-3

9.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

 

- załącznik ZDN-1

- załącznik ZDN-2

10.

Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek rolny DR-1

 

- załącznik ZDR-1

- załącznik ZDR-2

11.

Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek leśny DL-1

 

- załącznik ZDL-1

- załącznik ZDL-2

12.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-leśny

Druk deklaracji podatkowej

wniosek o zwrot nadpłaty

13.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-nieruchomość

Druk deklaracji podatkowej

wniosek o zwrot nadpłaty

14.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-rolny

Druk deklaracji podatkowej

wniosek o zwrot nadpłaty

15.

Zwolnienia w podatku rolnym

-------

16.

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

 

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE (fp.14.4)

 

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS (fp.14.6)

 

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS (fp.14.7)

 

Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

17.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID - 19

UCHWAŁA NR XV/102/20 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 kwietnia 2020 r

Informacja dotycząca podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

ZGŁOSZENIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI: GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZWIĄZKU PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID – 19

18.

Zgłoszenie informacji do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Przeciszów

Formularz zgłoszenia obiektu do ewidencji

 

Załącznik nr 1 - opis obiektu

Załącznik nr 2 deklaracja spełniania

Zgłoszenie informacji - o ZMIANIE lub ZAPRZESTANIU

 

Ogłoszenia