WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZMIAN IMON I NAZWISK

Wymagane dokumenty:

1)       Wniosek

2)       Dowód osobisty

3)       Aktualny odpis SKRÓCONY AKTU URODZENIA/MAŁŻEŃSTWA/URODZENIA ZUPEŁNE MAŁOLETNICH DZIECI

4)       Inne ważne dokumenty potwierdzające przytoczone we wniosku fakty.

Formularze do pobrania:

Wniosek o zmianę, ustalenie pisowni – imienia lub nazwiska

Opłaty:

Decyzja za ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska – 22zł

Decyzja o zmianie nazwiska i imienia albo nazwiska lub imienia  -    37zł

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 32 94 wew. 38

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni, w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przeciszowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi:

 

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia