ULGA ŻOŁNIERSKA

Wymagane dokumenty:

Zaświadczenie odbywania służby wojskowej

Formularze do pobrania:

Wniosek

Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej 5 zł, załącznik 0,50 zł –za każdy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

1 piętro - pokój 3

Tel: (033) 8413 294 wew. 39

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od złożenia wniosku

Forma załatwienia sprawy:

Kwota ulgi określona w decyzji w zależności od stanu posiadania (właściciel-domownik).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Uwagi:

Ulga żołnierska dla podatników:

 

- żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,

 

- osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej- prowadzących gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%.

 

Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały na gospodarstwie, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%.

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia