Strona główna Odpady komunalne Odbiór odpadów remontowo budowalnych

Kontenery na odpady remontowo – budowlane z terenu sołectwa Przeciszów i Las, znajdują się  na przepompowni ścieków w Przeciszowie przy ul. Sosnowiej

 

Kontenery na odpady remontowo – budowlane z terenu sołectwa Piotrowice znajdują się na bazie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Piotrowicach, ul. Andrychowska 144.

Odpady można przywieźć po uprzednim uzgodnieniu z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, tel. 507 571 590

AKTUALNOŚCI

2020

Ogłoszenia