Strona główna Odpady komunalne Odbiór odpadów remontowo budowalnych

Kontenery na odpady remontowo – budowlane z terenu sołectwa Przeciszów i Las, znajdują się  na bazie Kółka Rolniczego w Przeciszowie, ul. Sosnowa 6.

Odpady można przywieźć:

w tygodniu: od poniedziałku do piątku – od godz. 07:00 do godz. 15:00,

 

Kontenery na odpady remontowo – budowlane z terenu sołectwa Piotrowice znajdują się na bazie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Piotrowicach, ul. Andrychowska 144.

Odpady można przywieźć po uprzednim uzgodnieniu z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, tel. 33 8413227

Ogłoszenia