Strona główna Odpady komunalne Informacje o odbiorze odpadów komunalnych Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach lata 201-2015

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Przeciszów

2015 rok

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa
Umowa zawarta została na okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

 

2012 - 2014 rok

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Bema 12A

32-602 Oświęcim

Umowa zawarta została na okres od 01 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r.

 


 

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

2014r.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

 

 

 

 

 

 

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. ul. Nadwiślańska 36

20 03 01

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 07

Opakowania ze szkła

17 01 01

Odpady betonu i gruzu

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 

 

Elektrozłom Sp. z o.o.. ul. Spacerowa 1

34-323 Ślemień

 

 

 

 

 

Elektrozłom Sp. z o.o., 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 1

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

BM Recykling Sp. zo.o. ul. Konopnickiej 11 41-100 Siemianowice Śląskie

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

GUM RECYCLING Sp. z o.o. 44-240 Żory Kleszczowska 36

 

 

16 01 03

Zużyte opony

 

2013r.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

      Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

 

 

 

 

 

 

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. ul. Nadwiślańska 36

20 03 01

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 07

Opakowania ze szkła

17 01 01

Odpady betonu i gruzu

Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. Kielce ul. Bartosza Głowackiego 4A/15

 

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02,lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 

 

 

 

 

Elektrozłom Sp. z o.o., 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 1

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 23*

 

Urządzenia zawierające freony

BM Recykling Sp. zo.o. ul. Konopnickiej 11 41-100 Siemianowice Śląskie

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Veolia Usługi dla Środowiska Recykling Sp. z o.o. Gliwice ul. Szobiszowicka 1

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

P.P.H.U. Haczek, Pisarzowice, ul. Miła 1

15 01 04

Opakowania z metali

Krynicki Recykling S.A. Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 48/23

15 01 07

Opakowania ze szkła

GUM RECYCLING Sp. z o.o. 44-240 Żory Kleszczowska 36

 

 

16 01 03

Zużyte opony

2012r.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. ul. Nadwiślańska 36

20 03 01

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

 Odpady wielkogabarytowe

 

Recupyl Polska Sp. z o.o.

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 49

 

20 01 33*

 

 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02,lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

SARPI  Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 16

20 01 28

 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 32

 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Osiągnięte przez Gminę Przeciszów oraz podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy

2014 r.

-  osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 47,0%
-  osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,6 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

2013r.

-  osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 124,7%
-  osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15,6 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

2012r.

-  osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 124,%
-  osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 11,6 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 


 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone są przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

Mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych  - prowadzone są przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa
 

 

  1. Mobilny Punkt Odbioru Odpadów Niebezpiecznych  (zbiórka 1 x w roku)

Powyższe odpady odbierane są przez podstawiony samochód z obsługą w wyznaczonych do tego celu  miejscach i ustalonych wcześniej terminach:

 

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

 Dom Ludowy ul. Leśna 14

Przeciszów

parking przy cmentarzu

Piotrowice

parking przy cmentarzu

 

 

  1. Zużyte opony (zbiórka 1 x w roku)

Powyższe odpady zbierane są do kontenerów w wyznaczonych do tego celu punktach i ustalonych wcześniej terminach:

 

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

przy kontenerze na odpady zielone
(w pobliżu kapliczki przy ul. Leśnej)

Przeciszów

parking przy cmentarzu

Piotrowice

zakole przy ul. Lipowej
(przy skręcie na ul. Wrzosową)

 

 

  1. Odpady zielone

Powyższe odpady zbierane są od kwietnia do października do kontenerów w wyznaczonych do tego celu punktach:

 

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

w pobliżu kapliczki przy ul. Leśnej

Przeciszów

parking przy cmentarzu komunalnym (pierwszy kontener)

w pobliżu skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Podlesie (drugi kontener)

 

Piotrowice

parking przy cmentarzu

 

 

  1. Odpady remontowo – budowlane

Powyższe odpady zbierane są przez cały rok do kontenerów w wyznaczonych do tego celu punktach:

 

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

w pobliżu kapliczki przy ul. Leśnej

Przeciszów

w pobliżu skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Podlesie

Piotrowice

baza Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Andrychowskiej

 

 

  1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zbiórka 1 x w roku)

      Powyżej wymienione odpady zbierane  są systemem objazdowym w formie tzw. wystawki w ustalonych wcześniej terminach.


 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 

2015r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa
Zbiórka w/w sprzętu odbywa się 1 raz w roku w systemie objazdowym w formie tzw. wystawki w ustalonych wcześniej terminach.

 

 

2012 - 2014 rok

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Bema 12A

32-602 Oświęcim

 


AKTUALNOŚCI

2020

Ogłoszenia