19.04.2016 - Lekcja biblioteczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie zorganizowała dla uczniów szkoły podstawowej lekcję biblioteczną. W tym celu w dniu 19 kwietnia 2016 roku bibliotekę odwiedziły dzieci klas II ze szkoły w Przeciszowie wraz ze swoimi opiekunami Urszulą Daczyńską i Lucyną Kozłowską.

Uczniowie zapoznali się z zasadami korzystania z księgozbioru biblioteki, działów książek oraz zasadami jakie obowiązują przy zapisie do biblioteki. Ponadto przygotowano dla nich prezentację multimedialną dzięki, której mogli sprawdzić swoją wiedzę ze znajomości bajek i baśni. Na zakończenie została przeprowadzona zgaduj-zgadula, w której dzieci chętnie brały udział. Każdy uczestnik lekcji otrzymał zakładkę do książki.

 

 

 

Galerie

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia