Strona główna RODO Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1.    Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Gminy w Przeciszowie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie niniejszego Urzędu Gminy oraz ochrony  mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
2.    Monitoring wizyjny obejmuje parking przed urzędem Gminy, wejście do urzędu, schody w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie przy  ul.  Podlesie 1, 32-641 Przeciszów.
3.     Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Przeciszowie  mający swoją siedzibę  w Ropczycach  przy ul. Podlesie 1.
4.     Z Administratorem Danych można skontaktować  się:
a)    listownie: ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów;
b)    przez e-mail: gmina@przeciszow.pl
c)    telefonicznie: +48 (33) 841 32 94
5.    Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6.     Okres przechowywania nagrań z monitoringu w Urzędzie Gminy w Przeciszowie wynosi 3 dni. Po tym czasie dane z monitoringu są nadpisywane
7.    Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
8.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
    

 

Ogłoszenia