Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany do WKU

 

Wymagane dokumenty:

 

Formularze do pobrania:

 

Opłaty:

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 294 wew. 38

Termin załatwienia sprawy:

 

Forma załatwienia sprawy:

 

Tryb odwoławczy:

 

Uwagi:

 

Ogłoszenia