Sprostowanie aktów stanu cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie.

1. Dowody osobiste strony.

2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie, którego zostanie sprostowany błędny zapis/np. przy prostowaniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców, których dane osobowe wpisano błędnie, o ile akt ten nie został sporządzony w USC w Przeciszowie.

Formularze do pobrania:

----------

Opłaty:

Za wydanie decyzji  – 39zł

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 32 94 wew. 38,  (033) 8413 380

Termin załatwienia sprawy:

7 dni, w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

-

Ogłoszenia