Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew (krzewów)

Zgłoszenie

2

Wniosek  usunięcie azbestu

Wniosek

3

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek

4

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5

Wniosek - ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia