wróc do listy wiadomości

Nabór na listę rezerwową w ramach projektu Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

2020-07-02 13:36:23

Urząd Gminy Przeciszów ogłasza nabór na listę rezerwową w ramach projektu o nazwie „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego”. W ramach projektu można ubiegać się o dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii (m.in. fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła) termin składania ankiet: do 30.07.2018

 

 

Urząd Gminy Przeciszów ogłasza nabór na listę rezerwową

w ramach projektu o nazwie „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego”.

W ramach projektu można ubiegać się o dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii (m.in. fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)

 

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.). Program ten daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinasowania (do 60 %) do kosztów związanych
z budową/przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie stosownej ankiety, w której należy określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji. Ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy Przeciszów (pokój 7a).

Po wypełnieniu i podpisaniu prosi się
o dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy Przeciszów,
ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów,
w terminie do 30.07.2018 r.

 

Wójt Gminy
/-/ Bogdan Cuber

 


Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia