wróc do listy wiadomości

Spotkania informacyjne w sprawie dofinansowania do inwestycji w odnawialne źródła energii.

2020-07-02 13:41:36

Wójt Gminy Przeciszów Serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Przeciszów w dniu 27.06.2017r o godzinie 16:00 na spotkania dotyczące odnawialnych źródeł energii Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne jako źródło korzyści, oszczędności dla każdego gospodarstwa.

 

 

 

Wójt Gminy Przeciszów

Serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Przeciszów

na spotkania dotyczące odnawialnych źródeł energii

Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne jako źródło korzyści, oszczędności  dla każdego gospodarstwa.

Spotkania odbędą się w dniu 27 czerwca 2017r. o godzinie 16:00 w Domu Kultury Przeciszów, przy ulicy Długiej 6.

Tematem spotkania będzie przedstawienie możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania do inwestycji związanych z budową infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych tj. m.in. instalacje wykorzystujące energię słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), pompy ciepła, biomasa itp.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.). Program ten daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinasowania (do 60 %) do kosztów związanych z budową/przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji FOTOWOLTAICZNYCH, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa.

Podczas spotkań, przedstawiciel firmy „VOLTIKA” zaprezentuje szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz przedstawi problematykę odnawialnych źródeł energii.

Tematem spotkań będzie jak:

  • Produkować prąd elektryczny na własne potrzeby i sprzedaż
  • Nie płacić rachunków za prąd lub maksymalnie zmniejszyć ich wartość
  • Ogrzewać dom i wodę nawet gdy nie świeci pełne słońce
  • Obniżyć koszty funkcjonowania gospodarstwa
  • Skorzystać z dotacji na realizację inwestycji

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie stosownej ankiety, w której można będzie określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji. Ankieta ta dostępna jest również w załączniku poniżej. Po wypełnieniu i podpisaniu prosi się o dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1 , 32-641 Przeciszów.

 


Do pobrania:


Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia