wróc do listy wiadomości

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii - ostatni moment na złożenie ankiety o udział.

2020-07-02 13:41:51

Urząd Gminy Przeciszów informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania ankiet w sprawie dofinansowania do inwestycji w odnawialne źródła energii (m.in. fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)

kolektory słoneczne, pompy ciepła)

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.). Program ten daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinasowania (do 60 %) do kosztów związanych z budową/przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie stosownej ankiety, w której należy określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji. Ankieta dostępna jest w załączniku poniżej lub w Urzędzie Gminy Przeciszów (pokój 7a). Po wypełnieniu i podpisaniu prosi się o dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów, w terminie do 10.10.2017 r.

Ponadto termin wykonywania przez  przedstawicieli firmy „VOLTIKA” indywidualnych audytów energetycznych, które określą możliwości budowy infrastruktury OZE na posesjach mieszkańców zostaje wydłużony do dnia 20 października 2017 roku.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber


Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia