wróc do listy wiadomości

PROJEKT ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

2020-07-02 13:42:03

Szanowni Państwo, W skrócie chcielibyśmy przekazać aktualny stan przygotowania Projektu realizowanego wspólnie przez 41 Gmin województwa Małopolskiego. W związku z długim procesem zawierania umów organizacyjno- -finansowych pomiędzy mieszkańcami a poszczególnymi Gminami, agregacją umów, a także koniecznością znalezienia i zastąpienia instalacji u mieszkańców wycofujących się z Projektu - najczęściej z powodów osobistych, w związku z tym konieczna była znacząca korekta zarówno zbiorczej jak i indywidualnej dokumentacji technicznej Projektu. Konieczne było również przedstawienie zmian w Projekcie w zakresie formalnym, technicznym, a także finansowym i ekologicznym przedstawicielom Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego.

 

W dniu 26.02.2019 odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu w zakresie postępowania przetargowego. W skład Grupy Roboczej wchodzi siedmiu przedstawicieli Gmin biorących udział w projekcie. Trwają aktualnie prace nad wprowadzeniem “kosmetycznych” zmian w przygotowanej już dokumentacji przetargowej.


Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakłada, iż w ciągu najbliższych tygodni wszczęte zostanie postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy/wykonawców realizujących budowę inwestycji w Państwa domach. Przybliżony termin rozstrzygnięcia Postępowania przetargowego to maj/czerwiec 2019 . Zwracamy uwagę, iż termin realizacji inwestycji związanych z budową OZE w Państwa domach będzie uzależniony od ostatecznego terminu wyłonienia wykonawcy oraz harmonogramu realizacji inwestycji w Projekcie, w którym do wybudowania jest prawie 4000 instalacji.

W sprawie szczegółowych pytań i informacji prosimy o kontakt telefoniczny INFOLINIA Projektu 12 446 42 97 lub pod adresem mailowym biuro@doekogroup.pl

 


Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia