wróc do listy wiadomości

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii.

2020-07-02 13:42:24

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii.


Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia